fbpx

UKK: Avustus öljylämmityksen vaihtajalle

Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja öljylämmitysjärjestelmän korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Tälle sivulle on koottu tyypillisiä kysymyksiä avustuksesta.

AVUSTUKSEN AIKATAULU

Kuinka pitkään avustusta on saatavilla?

Avustusta voi hakea niin kauan kuin avustukseen osoitetut määrärahat riittävät. Pirkanmaan ELY-keskus käsittelee koko maan avustushakemukset saapumisjärjestyksessä. Hankkeen on oltava valmis ja maksatushakemuksen on oltava KEHA-keskuksessa viimeistään avustuspäätöksessä merkittyyn päivämäärään mennessä. Avustukseen on myönnetty seuraavat määrärahat:

 • 28,52 miljoonaa euroa vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa
 • 9,4 miljoonaa euroa vuoden 2021 talousarviossa
 • 65 miljoonaa euroa Kestävän kasvun ohjelmassa, joista
  • 10 miljoonaa euroa vuoden 2021 ensimmäisessä lisätalousarviossa
  • 15 miljoonaa euroa vuoden 2021 kolmannessa lisätalousarvioesityksessä.

Avustukseen varatut määrärahat riittävät noin 26 000 öljylämmityksen vaihtajalle. Katso tästä ajantasainen hakemustilanne.

Olen saanut myönteisen avustuspäätöksen. Onko raha varattu minulle kunnes teen muutostyöt, vai voiko käydä niin, että määräraha loppuu ennen kuin teen muutostyöt ja jään ilman avustusta?

Avustusraha varataan sinulle myönteisen päätöksen yhteydessä, eli riittää kun toteutat hankkeen määräajassa suunnitelman mukaan, niin saat sinulle myönnetyn avustuksen. Myönteisen päätöksen saanut ei jää ilman avustusta sen vuoksi, että määräraha loppuisi kesken.

Pitääkö minulla olla myönteinen avustuspäätös ennen kuin voin aloittaa muutostyöt?

Avustusta kannattaa hakea jo ennen hankkeen aloittamista varsinkin, jos haluaa varmistua myönteisen avustuspäätöksen saamisesta. Myönteistä avustuspäätöstä ei kuitenkaan vaadita ennen hankkeen aloittamista. Avustusta voi hakea takautuvasti hankkeille, joiden kustannukset ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen. Huomaathan, että jos hanke ei saa myönteistä avustuspäätöstä, syntyneet kustannukset jäävät kokonaan hakijalle.

Olen allekirjoittanut kaukolämpösopimuksen toukokuussa 2020, ja laitteisto on asennettu myöhemmin kesällä. Voinko saada avustusta?

Jos muut ehdot täyttyvät, avustusta voidaan myöntää laitteisto-, asennus- ja purkamiskustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen. Tarkat ehdot on kerrottu hakuohjeessa (pdf).

 

AVUSTETTAVAT KOHTEET

Mitä tarkoitetaan pientalolla?

Pientalossa on 1–2 asuntoa, eli se voi olla omakotitalo tai paritalo. Avustusta ei kuitenkaan voida myöntää siltä osin kuin kustannukset kuuluvat asunto-osakeyhtiön maksettavaksi.

Milloin asunnon katsotaan olevan ympärivuotisessa asuinkäytössä?

Asunto katsotaan vakinaisesti asutuksi, jos siinä asuu väestötietojärjestelmän mukaan vähintään yksi henkilö vakituisesti.

Voiko avustusta saada omakotitaloon, jonka autotallia käytetään yritystoimintaan?

Avustusta voi saada pientaloon, jota käytetään pääsääntöisesti asumiseen. Pienimuotoinen liiketoiminta esimerkiksi autotallissa tai työhuoneessa ei estä avustuksen saamista.

Ohjeen mukaan avustusta ei myönnetä, jos pientaloa käytetään EU-oikeuden valtiontukisäännöissä tarkoitettuun taloudelliseen toimintaan. Mitä tämä tarkoittaa?

Tällä tarkoitetaan, että avustusta ei myönnetä, jos asuinrakennusta käytetään pääasiassa taloudelliseen toimintaan. Estettä avustuksen myöntämiseen ei ole, jos pientalossa on esimerkiksi elinkeinotoimintaan tai ammatinharjoittamiseen tarkoitettu työhuone tai vastaanottotila.

Kuolinpesän omistaman talon öljylämmitys on tarkoitus vaihtaa. Voiko kohteeseen saada avustusta?

Avustusta voidaan myöntää kuolinpesälle, mutta rakennuksen tulee olla ympärivuotisessa asuinkäytössä. Tämä tarkoittaa, että asunnossa asuu väestötietojärjestelmän mukaan vähintään yksi henkilö vakituisesti. Hakijan ei kuitenkaan tarvitse itse asua talossa. Avustushakemukseen tulee liittää kaikilta kuolinpesään kuuluvilta valtakirjat.

Voiko avustusta saada paritaloon?

Avustusta voidaan myöntää paritaloon. Avustus on lämmitysjärjestelmäkohtainen, joten sitä myönnetään yksi per lämmitysjärjestelmä. Siten paritalo voi saada yhden tai kaksi avustusta riippuen siitä, onko asunnoilla yhteinen lämmitysjärjestelmä vai onko molemmilla omansa. Mikäli yhteinen lämmitysjärjestelmä vaihdetaan kahteen asuntokohtaiseen järjestelmään, myönnetään vain yksi avustus. Avustusta ei myönnetä, jos kustannukset kuuluvat asunto-osakeyhtiön maksettavaksi.

Voinko saada avustusta omistamaani taloon, jossa minulla on vuokralaisia?

Kyllä voit, jos muut ehdot täyttyvät. Hakijan ei tarvitse asua omistamassaan pientalossa.

 

LÄMMITYSMUODON VALINTA

Miten avustuksen saantiin vaikuttaa se, jos talossa on öljylämmityksen lisäksi varaava takka, ilmalämpöpumppu tai muu lisälämmitys?

Keskeistä on, että pientalosta poistetaan päälämmitysmuotona oleva öljylämmitysjärjestelmä, eikä uudessa päälämmitysjärjestelmässä käytetä fossiilista polttoainetta. Täydentävänä lämmitysjärjestelmänä toimiva varaava takka, ilmalämpöpumppu tai muu vastaava ei vaikuta avustuksen saamiseen.

Voinko saada avustusta, jos hankin uuden lämmitysjärjestelmän, mutta en poista öljylämmitystä?

Vanha öljylämmitysjärjestelmä on avustuksen saamiseksi poistettava. Jos haluat jättää vanhan öljylämmitysjärjestelmän uuden rinnalle varajärjestelmäksi, voit selvittää, soveltuisiko ARAn energia-avustus tarpeisiisi.

Voiko avustusta saada hybridijärjestelmään, jossa on yhdistetty ilma-vesilämpöpumppu ja öljypoltin? Laite on luokiteltu ilma-vesilämpöpumpuksi.

Avustusta ei voida myöntää fossiilisia polttoaineita käyttäviin rakennuskohtaisiin lämmitysjärjestelmiin, eikä siksi myöskään hybridijärjestelmään, jossa öljylämmitys toimii osana muuta lämmitysjärjestelmää.

Voiko öljylämmityksen jättää veden lämmittämistä varten?

Vanha öljylämmitysjärjestelmä on avustuksen saamiseksi poistettava, joten järjestelmää ei voi jättää veden lämmittämistä varten.

Pannuhuoneessa on kaksoispesäkattila, joka toimii öljyllä ja puulla. Olen vaihtamassa öljylämmityksen ilma-vesilämpöpumppuun. Voinko säilyttää kaksoispesäkattilan, jotta voi käyttää puulämmitystä varalämmönlähteenä?

Kaksoispesäkattilan voi tällaisessa tapauksessa jättää varalle, mutta avustuksen saamiseksi siitä on purettava kaikki öljylämmityslaitteistot (poltin, öljysäiliö yms.).

Mitä muuta lämmitysmuodon valinnassa tulee huomioida?

Korvaavaa lämmitysmuotoa suunniteltaessa kannattaa etukäteen selvittää vaihtoehtojen rakentamisedellytykset omassa asuinympäristössä. Suunnittelussa on syytä huomioida mm. tiukentuneet käytänteet maalämpöjärjestelmien sijoittamisesta pohjavesialueille. Nykykäytännön mukaan maalämpöjärjestelmien sijoittaminen pohjavesialueille ei pääsääntöisesti ole mahdollista.

Huomaa myös, että avustus myönnetään sille lämmitysmuodolle, jolle sitä on avustushakemuksessa haettu. Mikäli lämmitysmuotoa vaihdetaan kesken prosessin (esimerkiksi maalämmöstä ilma-vesilämpöön), on avustuspäätökseen haettava muutosta. Muutoshakemuksesta annetaan erillinen päätös.

 

AVUSTUSMUODON VALINTA

Voinko hakea lämmitysjärjestelmän vaihtoon tätä avustusta sekä kotitalousvähennystä?

Samaan toimenpiteeseen ei voi saada kahta valtion tukea, eli tässä tapauksessa ei voi saada sekä kotitalousvähennystä että avustusta öljylämmityksestä luopumiseksi. On hyvä kuitenkin huomioida myös mahdollisuus käyttää kotitalousvähennystä pientalon kunnossapito- ja perusparannustöihin. On tapauskohtaista, kumpi tukimuoto on hakijalle edullisempi, joten hakijan kannattaa selvittää ja laskea vaihtoehtoja. Lisätietoa kotitalousvähennyksestä löydät osoitteesta vero.fi.

Mitä eroa on ARAn energia-avustuksella ja tällä avustuksella? Voinko hakea molempia?

Avustuksilla on hieman erilaiset tavoitteet ja myös niiden myöntämisperusteet ovat erilaiset. Samaan toimenpiteeseen voi saada vain toista avustusta. Alla on lueteltu avustusten keskeiset eroavaisuudet.

ELY-KESKUKSEN AVUSTUS ÖLJYLÄMMITYKSEN VAIHTAJALLE

 • Avustuksen tavoite: Kannustaa pientalojen omistajia luopumaan öljylämmityksestä ja vaihtamaan lämmitysmuotoa.
 • Avustuksen määrä: 2 500 euroa tai 4 000 euroa uudesta lämmitysjärjestelmästä riippuen.
 • Hakemusta varten tarvittavat selvitykset: Suunnitelma ja kustannusarvio.
 • Työn aloittaminen: Voidaan myöntää takautuvasti 1.6.2020 jälkeen syntyneisiin kustannuksiin.

ARAN ENERGIA-AVUSTUS

 • Avustuksen tavoite: Parantaa rakennusten energiatehokkuutta.
 • Avustuksen määrä: 4 000 tai 6 000 euroa asuntoa kohden, kuitenkin enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista. Myönnetään vain, jos E-luku alenee riittävästi.
 • Hakemusta varten tarvittavat selvitykset: Laskelma rakentamisvuoden E-luvusta sekä laskelmat korjausten vaikutuksesta E-lukuun sekä uudesta E-luvusta.
 • Työn aloittaminen: Korjaukset saa aloittaa vasta kun avustushakemus liitteineen on toimitettu ARAan.
 • Muuta: Energia-avustusta on tarjolla myös taloyhtiöille sekä ns. ARA-yhteisöille. Maksatusta haettaessa tarvitaan virallinen energiatodistus. Yli 4 000 euron avustus on mahdollinen vain, jos korjataan lähes 0-energiatasolle. Energia-avustuksen vuoden 2021 määräraha on loppunut. Uusia hakemuksia voi kuitenkin edelleen lähettää, ja ne jäävät odottamaan uutta määrärahaa. Lue lisää Aran energia-avustuksesta.

 

AVUSTUKSEN HAKEMINEN

Mitä selvityksiä minun on toimitettava avustusta hakiessani?

Hakemukseen kirjataan kustannusarvio ja liitetään suunnitelma, mahdolliset valtakirjat, mahdollinen hallinnanjakosopimus sekä osakeyhtiöiden osalta yhtiöjärjestys tai muu vastuunjakoselvitys. Tätä avustusta varten et tarvitse esimerkiksi energiatodistusta. Suunnitelmassa tulee esittää esimerkiksi tarjouksen/tarjousten muodossa, kuinka vanha öljylämmitysjärjestelmä poistetaan sekä tiedot uudesta lämmitysjärjestelmästä ja sen asentamisesta. Suunnitelmassa/tarjouksessa pitää eritellä vanhan järjestelmän purkamiseen ja uuden järjestelmän asentamiseen liittyvät kustannukset. Suunnitelma voi olla myös vapaamuotoinen selvitys itse toteutettavasta työstä. Suunnitelman on sisällettävä tiedot seuraavista toimenpiteistä:

 1. öljykattilan, öljypolttimen, öljysäiliön ja öljyputkien poistaminen ja
 2. korvaavan lämmitysjärjestelmän asentaminen.

Öljysäiliö tulee lähtökohtaisesti aina poistaa öljylämmitysjärjestelmän vaihtamisen yhteydessä, jos toimenpiteeseen haetaan avustusta. Poikkeukset:

 1. Maan alla sijaitsevaa öljysäiliötä ei tarvitse poistaa, jos ympäristösuojeluviranomainen on myöntänyt luvan poiketa poistamisvelvollisuudesta. Lupa tarkoittaa viranomaispäätöstä, josta voi valittaa. Lausunto ei ole lupa.
 2. Rakennuksen sisällä olevaa öljysäiliötä ei tarvitse poistaa, jos se ei ole mahdollista vaurioittamatta rakennuksen kantavia rakenteita. Kantavia rakenteita voivat olla esim.  perustukset, sokkeli ja kantavat ulko- ja väliseinät.

Läheiselläni ei ole tietokonetta, joten hän tarvitsee hakuohjeet ja -lomakkeet paperisena. Mistä niitä saa?

Hakeminen on helpointa ja nopeinta sähköisesti Ympäristöhallinnon asiointipalvelussa. Jos läheiselläsi ei kuitenkaan ole tietokonetta tai verkkopankkitunnuksia, voit tulostaa hänelle hakuohjeen ja -lomakkeen tämän sivun kohdasta Oikopolut tai voit pyytää sähköpostilla ELY-keskuksen kirjaamoa (kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi) lähettämään paperisen hakuohjeen sekä -lomakkeen suoraan läheisellesi. Paperilomakkeen ja liitteet voi toimittaa Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon sähköpostin lisäksi postittamalla tai tuomalla.

Postiosoite:
Pirkanmaan ELY-keskus
PL 297
33101 Tampere

Käyntiosoite:
Pirkanmaan ELY-keskus
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Miten löydän oikean hakulomakkeen Aluehallinnon asiointipalvelusta?

 1. Pääset seuraavalla linkillä suoraan Aluehallinnon asiointipalvelun Ympäristöavustuksiin.
 2. Valitse ”Avustus asuinrakennuksen öljylämmityksestä luopumiseksi”.
 3. Kirjaudu palveluun esim. verkkopankkitunnuksilla.
 4. Lomake avautuu. Otsikossa lukee ”Uusi asiointi – Ympäristön, kulttuuriympäristön, vesistön ja vesien- ja merenhoidon avustukset”, mutta sivun alareunassa on esivalittu ”Avustus asuinrakennuksen öljylämmityksestä luopumiseksi”.
 5. Jatka tästä ja aloita lomakkeen täyttäminen.

Ennen lomakkeen täyttämistä kannattaa tutustua huolella avustusta koskevaan hakuohjeeseen (pdf). Jos tarvitset tarkempia ohjeita Aluehallinnon asiointipalvelun käyttöön, tutustu asiointipalvelun ohjeeseen.

Haluan tehdä avustuksen hakemista varten valtakirjan puolisolleni / toiselle kuolinpesän osakkaalle / muulle yhteyshenkilölle. Millainen sen pitäisi olla?

Valtakirja voi olla vapaamuotoinen, ja allekirjoitetun valtakirjan voi skannata tai kuvata puhelimella sähköiseen hakemukseen. Halutessasi voit hyödyntää valtakirjaa tehdessäsi esimerkiksi tätä pohjaa:

Valtakirja

Valtuutan/Valtuutamme (valtuutetun nimi ja hetu/synt.aika) hakemaan puolestani/puolestamme avustusta asuinrakennuksen öljylämmityksestä luopumiseksi osoitteessa xxx sijaitsevan omistamani/omistamamme asunnon lämmitysmuodon muuttamiseksi, muutoinkin hoitamaan asiaa prosessin eri vaiheissa, toimittamaan asiakirjoja, hakemaan avustuksen maksatusta ilmoittamalleen pankkitilille sekä muutenkin tekemään kaikki asiassa tarvittavat toimet parhaaksi katsomallaan tavalla minua/meitä erikseen kuulematta. Valtuutus on voimassa xx.xx.xxxx asti/toistaiseksi.

Aika ja paikka
Valtuuttajan / valtuuttajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset

Hakeeko avustusta pientalon omistaja vai urakoitsija?

Avustus myönnetään aina pientalon omistajalle/omistajille. Lähtökohtaisesti avustusta myös hakee omistaja, ellei hän ole valtuuttanut valtakirjalla toista tahoa hakemaan avustusta puolestaan.

Kuinka saan päätöksen?

Jos olet antanut hakemuksessa sähköpostiosoitteesi, tarkkaile sähköpostiasi (myös roskapostia). Mahdolliset täydennyspyynnöt sekä päätökset tulevat sähköpostiin. Jos et ole antanut sähköpostia, täydennyspyynnöt sekä päätös tulevat postitse.

Pitääkö minun hankkia muilta viranomaisilta lupia tai tehdä ilmoituksia avustushakemuksen lisäksi?

Asiaa kannattaa selvittää omasta kunnasta. Avustuksen hakija vastaa kaikkien tarvittavien lupien hakemisesta ja ilmoitusten (mm. toimenpideilmoitus) tekemisestä. Myönteinen avustuspäätös ei tarkoita, että hankkeelle automaattisesti myönnettäisiin tarvittava lupa. Luvat on haettava ja ilmoitukset on tehtävä erikseen kullekin viranomaisille.

Korvaavaa lämmitysmuotoa suunniteltaessa kannattaa etukäteen selvittää vaihtoehtojen rakentamisedellytykset omassa asuinympäristössä. Suunnittelussa on syytä huomioida mm. tiukentuneet käytänteet maalämpöjärjestelmien sijoittamisesta pohjavesialueille. Nykykäytännön mukaan maalämpöjärjestelmien sijoittaminen pohjavesialueille ei pääsääntöisesti ole mahdollista.

Olen hakenu avustusta maalämpöä varten, mutta haluankin vaihtaa se ilma-vesilämpöpumppuun. Mitä teen?

Avustus myönnetään sille lämmitysmuodolle, jolle sitä on avustushakemuksessa haettu. Mikäli lämmitysmuotoa vaihdetaan kesken prosessin (esimerkiksi maalämmöstä ilma-vesilämpöön), on avustuspäätökseen haettava muutosta. Muutoshakemuksesta annetaan erillinen päätös.

 

HANKKEEN TOTEUTTAMINEN

Kaukolämmön hankinnasta syntyy laitteiston ja liittymän hankitaan sekä vanhan järjestelmän poistamiseen liittyviä kustannuksia. Mihin näihin kustannuksiin avustusta myönnetään?

Avustus on kiinteä, ja sitä voidaan myöntää 4 000 euroa hakijalle, joka luopuu öljylämmityksestä ja siirtyy kaukolämpöön, maalämpöön tai ilma-vesilämpöpumppuun. Kustannusten laatu tai määrä ei vaikuta avustuksen määrään.

Voinko saada avustuksen, jos teetän lämmitysremontin lainarahalla tai osamaksulla?

Ulkopuolinen rahoitus ei estä avustuksen myöntämistä tai maksamista. Maksatushakemuksen liitteenä pitää olla tositteet joko maksetuista laskuista tai muu todistus suunnitelman mukaisesta laitteistojen purkamisesta ja asentamisesta.

Voinko saada avustusta, jos itse puran vanhan öljylämmitysjärjestelmän ja asennan uuden järjestelmän?

Työn voi tehdä osittain tai kokonaan itse. Tällöin vanhan öljylämmitysjärjestelmän poistaminen ja uuden lämmitysjärjestelmän asentaminen todistetaan muuten kuin maksukuiteilla, esimerkiksi lämmitysjärjestelmiä asentavan tai tarkastavan yrityksen todistuksella. Maalämmön osalta käy myös kunnan valvontaviranomaisen tarkastustodistus. Myös ELY-keskus tekee tarkastuksia.

Huomaathan, että öljysäiliön poistamisesta on ilmoitettava etukäteen kunnan ympäristöviranomaiselle, jolta saa kuntakohtaiset ohjeet öljysäiliön poistamiseen. Tutustu myös Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ohjeeseen.

Pitääkö öljysäiliö poistaa avustuksen saamiseksi?

Öljysäiliö tulee lähtökohtaisesti aina poistaa öljylämmitysjärjestelmän vaihtamisen yhteydessä, jos toimenpiteeseen haetaan avustusta. Poikkeukset:

 1. Maan alla sijaitsevaa öljysäiliötä ei tarvitse poistaa, jos ympäristösuojeluviranomainen on myöntänyt luvan poiketa poistamisvelvollisuudesta. Lupa tarkoittaa viranomaispäätöstä, josta voi valittaa. Lausunto ei ole lupa.
 2. Rakennuksen sisällä olevaa öljysäiliötä ei tarvitse poistaa, jos se ei ole mahdollista vaurioittamatta rakennuksen kantavia rakenteita. Kantavia rakenteita voivat olla esim.  perustukset, sokkeli ja kantavat ulko- ja väliseinät.

Miten lämmitysjärjestelmän vaihtaminen tarkistetaan/todistetaan?

Vanhan öljylämmitysjärjestelmän poistamisesta sekä uuden järjestelmän laitteistohankinnasta ja asentamistyöstä toimitetaan maksukuitit avustuksen maksatusta haettaessa. ELY-keskuksesta tai kunnasta voidaan myös tehdä tarkastus paikan päällä.

Mihin vanhan öljykattilan ja -säiliön voi toimittaa?

Asiaa kannattaa tiedustella kunnalta tai paikalliselta jätehuoltoyhtiöltä.

Huomaathan, että öljysäiliön poistamisesta on ilmoitettava etukäteen kunnan ympäristöviranomaiselle, jolta saa kuntakohtaiset ohjeet öljysäiliön poistamiseen. Tutustu myös Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ohjeeseen.

 

AVUSTUKSEN MAKSAMINEN

Miten ja milloin avustus maksetaan minulle?

Avustuksen maksatusta voi hakea vasta myönteisen avustuspäätöksen jälkeen. Avustus maksetaan jälkikäteen yhtenä eränä, kun hanke on toteutettu kokonaan. Osamaksulla tai muutoin pitkällä maksuajalla toteutetun hankkeen maksukuitit voi korvata allekirjoitetulla tilaussopimuksella JA urakoitsijan asennustodistuksella. Asiakirjoista tulee selvitä, että vanha öljylämmitysjärjestelmä on poistettu, ja uusi järjestelmä on asennettu.

Jos olet hakenut avustusta sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelun kautta, jätä myös maksatushakemus liitteineen asiointipalvelussa Maksatukset-välilehden kautta. Jos olet hakenut avustusta tulostettavalla lomakkeella, voit hakea maksatusta lomakkeella, joka löytyy ohjeineen KEHA-keskuksen sivuilta. Maksatushakemuksia koskevat tiedustelut voi lähettää sähköpostitse: ymparistomaksut.keha@ely-keskus.fi.

 

Voisinko saada avustuksen ennakkoon ennen kuin hanke on valmis?

Tämä ei valitettavasti ole mahdollista. Avustus maksetaan vasta kun hanke on toteutettu kokonaan. Kannattaa kuitenkin huomioida, että muun rahoituksen hankkiminen remontin toteuttamiseen ei estä avustuksen saamista. Maksatushakemuksia koskevat tiedustelut voi lähettää sähköpostitse: ymparistomaksut.keha@ely-keskus.fi.

Tarjouspyyntö/tiedustelu