fbpx
Yleinen

Astetta alemmas – säästöä koko Suomen tasolla

Astetta alemmas -kampanja on kannusteena avustamaan suomalaisia energian säästämisessä tulevana syksynä ja talvena. Kampanjan tavoitteena on saavuttaa merkittäviä energiasäästöjä koko maan tasolla. Kampanjassa pyritään haastamaan niin kuluttajia, organisaatioita, yrityksiä sekä yhteisöjä tekemään valintoja, joilla voidaan saavuttaa energiatehokkuutta.

Euroopan energiasaatavuus on muuttunut kokonaisuudessaan merkittävästi kuluvan vuoden aikana, ja nykyinen energian saatavuus- ja hintatilanne vaikuttavat suuresti jokaisen suomalaisen elämään. Tämä on saanut Motivan, Energiaviraston, työ- ja elinkeinoministeriön, valtioneuvoston kanslian, ympäristöministeriön ja Sitran liikkeelle Astetta alemmas-energiakampanjan kanssa.
Elinkeinoministeri Mika Lintilä on todennut ”Syksyllä ja talvella tarvitaan konkreettisia energiansäästötekoja kaikilta – yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksilöiltä. ”. Kampanja käynnistyy kokonaisuudessaan 10.10.2022, ilmojen viiletessä ja varsinaisen syksyn lämmityskauden alkaessa.

Energiatehokkuutta koko Suomen mittakaavassa

Kampanjan tavoitteena on myös motivoida kansalaisia pohtimaan omaa energian kulutustaan, ja kyseenalaistamaan omia valintoja. Energiaa on mahdollista säästää yksinkertaisilla arkisilla teoilla, kuten esimerkiksi sähkön ja polttoaineen säästämisellä. Käytännössä tämä tarkoittaa hieman matalampaa ajonopeutta, alennettua huoneenlämpötilaa sekä lämpimän käyttöveden harkitumpaa kuluttamista.

Kampanjan tavoitteeksi on asetettu saada 75 prosenttia suomalaisista säästämään energiaa. Lisäksi tavoitteina ovat kokonaisuudessaan pienempi energiankulutus ja sähkön kulutushuippujen madaltaminen. Fingridin valvomopäällikkö Arto Pahkin on maininnut, että pahimmassa tapauksessa tiedossa on sähkökatkoja, mikäli kampanjan avustamana ei saada vähennettyä energiankulutusta.

Lisäksi Elinkeinoministeri Mika Lintilä on arvioinut yhteisvaikutuksen olevan koko Suomen mittakaavassa suuri kun suomalaisista jokainen toteuttaa kampanjan neuvoja. Kampanjassa halutaan yksittäisten kansalaisten lisäksi pyrkiä aktivoimaan yrityksiä, jotka voivat valinnoilla ja teoillaan saada aikaan muutoksia suuremmassa mittakaavassa.

Säästöä yritysten toiminnassa

Tuleva syksy ja talvi on saanut päättäjät liikkeelle, sillä energian jatkuvasti kasvava hinta luo pakottavan tarpeen saada muutoksia aikaan. Muutoksien tarve on suuri myös ilmastonäkökulmasta tarkasteltuna.
Fingridin valvomopäällikkö Arto Pahkin on arvioinut kampanjalla voitavan oikeasti olevan suuri mahdollisuuksia saada muutoksia toteutettua. Etenkin talven pakkaslukemat tulevat vaikuttamaan sähkön huippukulutukseen. Suurin osa talviajan energiakulutuksesta jakautuu maatalouteen ja asumiseen. Pahkin arvioi, että mikäli 10 prosenttia näistä energiakulutuksista saadaan säästettyä, sillä vaikuttaa jo suuresti.

Kampanjassa ollaan pohdittu energiankulutusta laajemmassa mittakaavassa, ja kuluttajien lisäksi vastuu on suuresti teollisuudella ja yrityksillä. Zatap Oy on myös osaltaan uudelleen tarkastellut omia päivittäisiä energiavalintojaan. Teollisuuden sähkön kulutus on todistetusti huomattavasti suurempaa suhteessa maatalouteen tai kuluttajien asumiskulutukseen.

Myös hiilineutraalimpien energiantuotannon muotojen valitseminen on osana tulevaisuutta. Suomen energiantuotannon muodot ovatkin monipuolistuneet viime vuosien aikana, ja yhä useampi kuluttaja on alkanut suosimaan esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmiä.
Astetta alemmas -kampanjan suurimpina tavoitteina on saada vähennettyä energian kulutusta ja madaltaa sähkön kulutushuippuja. Yhtenä tekijänä kulutushuipuissa näkyy sähkösaunan lämmittäminen, jota suositellaan porrastettavasti käytettäväksi, jolloin ei syntyisi pahimpia kulutushuippuja.

Pienet arkiset valinnat, joilla voit tehdä suuria muutoksia

Energiansäästö on vaivattomin saavutettavissa arjen pienillä valinnoilla. Kun kotitalouksissa alennetaan huonelämpötilaa vain yhdellä asteella, saadaan lämmitysenergiaa säästettyä jopa 2 terawattituntia. Säästetty energia vastaa 90 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

Suurimpana energiasyöppönä kotitalouksissa on lämmitys sekä käyttöveden lämmitys. Lisäksi tarpeettomalla sähkönkulutuksella ja liikkumisesta syntyvästä energiankäytöstä voidaan saada aikaan suuria säästöjä. Pienienkin valintojen arvo moninkertaistuu, kun suurin osa suomalaisista tekee ne yhdessä. Tämä on myös Astetta alemmas -kampanjan yhtenä kantavana ajatuksena.

Kampanjassa ollaan pyritty myös aktivoimaan kansalaisia miettimään sähkön käyttämisen ajankohtaa. Nimitäin huippukulutuksen aikaan, eli arkipäivien aamu- ja iltapäivän tunteina, on suositeltavaa säästää sähköä. Tämä on erityisen ajankohtaista silloin, mikäli oma sähkösopimuksesi on sidottu tukkuhinnan vaihteluun (pörssisähkösopimus).

  • Pienillä energiateoilla on nyt iso merkitys. Ohessa muutamia vinkkejä, joilla voit lähteä saavuttamaan energiansäästöjä:
  • Astetta alempi huonelämpötila. Huoneenlämpötilaa pienentämällä voidaan saavuttaa jopa 5 prosentin säästö lämmityskuluissa.
  • Astetta lyhyempi suihku. Lisäksi voit vaikuttaa energiankulutukseen pienentämällä lämpötilaa.
  • Astetta vähemmän viihde-elektroniikkaa. Voit lisäksi kotoa lähtiessä jopa irrottaa virtajohdot.
  • Astetta harkitumpi lattialämmitys. Lattialämmityksen säätäminen on yksi parhaista tavoista säästää sähkölaskussa.
  • Astetta harkitumpi kodinkoneiden käyttäminen. Esimerkiksi pyykkiä on suositeltavaa pestä vain täysiä koneellisia ja hieman harvemmin. Tiskikoneen käyttäminen on tehokkaampaa suhteessa käsin tiskaamiseen, sillä veden kulutus on huomattavasti pienempää.
  • Astetta harkitumpi hehkulamppujen käyttäminen. Vanhojen hehkulamppujen vaihtamien uudempiin tuo säästöjä energiankulutukseen.
  • Astetta harkitumpi sähkösaunan käyttäminen. Lisäksi saunaa ei ole suositeltavaa jättää päälle tuntitolkuiksi.
  • Astetta harkitumpi lämpötila autotallissa ja varastossa. Vähentämällä lämpötilaa vähemmän käytetyissä tiloissa voidaan saavuttaa porrastetusti säästöjä.
  • Astetta kevyempi ajotyyli. Käytännössä tämä tarkoittaa hieman matalampaa ajonopeutta.
Tarjouspyyntö/tiedustelu