fbpx
Yleinen

Aurinkopaneelit ovat pitkän aikavälin investointina nykyaikaa

Kiinnostus aurinkosähkön hankkimiseen on kasvanut ja aurinkopaneelit ovat rantautuneet myös osaltaan pysyvästi Suomeen. Aurinkopaneelien hyödyt ovat moninaiset ja käytännössä aurinkosähköjärjestelmä tuottaa sähköä suoraan luonnosta ilmaiseksi.

Aurinkosähköjärjestelmä on käytännössä turvallinen sijoitus, sillä aurinkosähköenergia on hyödynnettävissä monilla tavoin kotitaloudessa. Aurinkosähköenergiaa voidaan hyödyntää muun muassa käyttöveden lämmittämiseen, asuintilan lämmittämiseen, kodin valaistukseen sekä uusimpana käyttötapana on jopa sähköauton lataus.

Tuottoaikana voidaan sanoa olevan jopa kymmeniä vuosia. Aurinkosähköjärjestelmään sijoittaminen on siis kokonaisuudessaan kannattava investointi, joka maksaa itsensä takaisin vuositasolla jopa 5-15 prosentin verran suhteessa järjestelmään investoidusta summasta. Käytännössä sähkölaskusi pienenee ja aurinkovoimalasi kannattavuus paranee, kun sähkön hinta nousee.

Lakimuutos vauhdittaa aurinkosähköä myös taloyhtiöissä

Taloyhtiöt ovat myös ottaneet aurinkosähköä käyttöön rohkeammin, kun Työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteltu lainsäädännön muutos tuli voimaan vuoden 2021 alussa. Lakimuutoksen myötä myös taloyhtiön asukkaat pystyvät hyödyntämään kiinteistöissä tuotettuja ja kulutettuja aurinkosähköjä yksinkertaisemmin kuin aikaisemmin siirtomaksujen ja verojen poistuttua käytöstä. Tämän lainsäädäntömuutoksen myötä aurinkovoimaloihin sijoitetun pääoman saa nopeammalla aikataululla takaisin kuin aikaisemmin.

Etenkin omakotitalon omistajilla näkyy aurinkopaneelien kannattavuus kesäisin, jolloin sähkön korkea hinta on suoranaisemmin näkyvissä. Zatap Oy:n työmäärissä näkyy myös uusien pientalokohteiden määrä melkein tuplaantuneena edellisiin vuosiin verrattuna. Suurin osa aurinkopaneeleista hankitaan edelleen omakotitalojen ja jopa yrityksien katoille.

Taloyhtiössä aurinkosähkön käyttö näkyy erityisesti lämpöpumppujen ja sähköautojen latauspisteiden muodossa. Kiinteistön sisäiseen sähköverkkoon on myös osaltaan syytä panostaa, sillä huipputehon tarvetta voidaan pienentää porrastamalla kulutusta. Yhtenä esimerkkinä porrastamisesta on sähköautojen latauspisteet, joita voidaan hyödyntää korostetusti yöaikaan, kulutuksen ollessa silloin vähäisempää.

Lisäksi monet aurinkopaneelien omistajat ovat alkaneet myydä sähköä. Ylijäämäsähkön myynti on suhteellisen uutta, sillä aikaisemmin tuotettu sähkö on kulunut lähinnä kotitalouksien omiin tarpeisiin. Ylijäämäsähkön myynti on erityisen kannattavaa nyt kun sähkön hinnat ovat nousseet kohtalaisen jyrkästi.

Aurinkosähköllä voidaan lisätä energiaomavaraisuutta

Aurinkosähkö on helppo ja luotettava tapa tuottaa puhdasta sähköä turvallisesti ja lisätä energiaomavaraisuutta. Paneelit ovat pitkäikäisiä eikä järjestelmä juurikaan kaipaa huoltoa.

Omavaraisuus näkyy etenkin siinä, kun kotitaloudet, taloyhtiöt ja yhtiöt saavat tuotettua tarpeeksi sähköä omaan käyttöönsä nähden. Aurinkosähköllä saadaan useimmiten katettua esimerkiksi oman käyttöveden ja tilojen lämmitys, jäähdytys ja nykyään myös sähköauton lataus.

Keskimääräisesti ei-sähkölämmitteiseen pientaloon hankitaan noin 20 m2 aurinkopaneeleita. Aurinkopaneelien suurin tuottavuuden teho on kesäkuukausina, kun paneelit ovat suunnattuna etelään päin. Noin 90 prosenttia aurinkoenergiasähköstä saadaan tuotettua maalis-lokakuussa. Talvikuukausien aikana saadaan myös toki tuotettua jonkun verran aurinkoenergiasta.

Kolme vinkkiä aurinkopaneeleja pohtivalle:

  • Paneelien määrä olisi hyvä mitoittaa oman sähkönkäytön mukaan.
  • Aurinkopaneelit myös tuottavat sähköä silloin, kun sähkö on kalleimmillaan eli päivällä.
  • Aurinkopaneelit ovat pitkäaikaisia ja suhteellisen huoltovapaita. Paneelit myös nostavat kiinteistön arvoa.

Aurinkosähköstä tulossa osa arkea

Aurinkosähkön potentiaali on ennusteiden mukaisesti hyvin merkittävää Suomessa. Lisäksi aurinkosähköjärjestelmän hankintakustannukset ovat laskeneet huomattavasti siitä mitä ne ovat olleet aikoinaan, ja tämä on osaltaan kannustanut paneelien hankintaan. Etelä-Suomessa voidaan sanoakin aurinkopaneelien tuoton olevan jopa Pohjois-Saksan tasolla.

Kiinnostus aurinkosähköä kohtaan näkyy niin yrityksissä, taloyhtiöissä sekä omakotitalouksien keskuudessa. Kiinnostuksen suosio johtuu osittain aurinkopaneelien hinnan laskusta, joka lisää ekologisen sähköntuotannon houkuttelevuutta kuluttajien näkökulmasta.

Kuluttajat ovat sanoneet aurinkosähkön hankintaa helpottavan erityisesti hankintaprosessin vaivattomuus ja turvallisuus. Lisäksi osaa kuluttajista kiinnostaa erityisesti aurinkopaneelien ekologisuus ja tekninen nykyaikaisuus. Motiivit aurinkoenergiaan vaihtamiseen ovat pääosin kuitenkin taloudelliset. Sähkön hinta on noussut moninkertaiseksi tukkumarkkinoilla. Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä on maininnut sähkön korkean hinnan innostaneen entistä useampia kansalaisia aurinkopaneelien hankintaan ja lisäksi kasvattamaan paneelimäärää entisestään.

Tarjouspyyntö/tiedustelu