fbpx
Yleinen

Vaihda pois öljylämmityksestä EU:n avusteiden avulla

Suomessa on arviolta parhaillaan noin 130 000 öljylämmitteistä taloa. Lämmitysmuodon vaihtaminen ympäristöystävällisempään vaihtoehtoon on ollut kasvana trendinä viime vuosina, joka on näkynyt erityisesti öljylämmityksen vaihtamisena. Uusimpana kannusteena öljylämmityksestä luopumiseen on EU-avusteet, joita on myöhnnetty vuodesta 2022 lähtien. Viimeisimpänä avusteena öljylämmityksen vaihtajille on ollut ELY-keskuksen EU:n elpymisväline (Next Generation EU). Lisäksi öljylämmityksestä luopuessa voi saada korotettua kotitalousvähennystä ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta energia-avustusta.

Öljylämmityksen vaihtajille on varattu yhteensä EU-rahaa 65 miljoonaa euroa, mikä riittää noin 15 000 kotitaloudelle. Jonossa on valmiiksi lähes 10 000 hakemusta. Ympäristöministeri Emma Kari sanoo: ”On tärkeää, että tuemme ihmisiä muutoksessa kohti hiilineutraalia hyvinvointivaltiota. Avustus öljylämmityksen vaihtamiseksi kestävämpään lämmitysmuotoon on saavuttanut suuren suosion ja on hienoa, että sen myöntämistä voidaan edelleen jatkaa. Yhtenä vaihtoehtona kannattaa muistaa myös vuoden alusta voimaan tullut kotitalousvähennyksen korotus öljylämmityksestä luopujille. Nyt on hyvä hetki vaihtaa vähähiiliseen lämmitykseen”.

Suosittua avustusta hakenut jo 19 000 kotitaloutta

Nämä tekijät ovatkin saaneet monet suomalaiset liikkeelle lämmitysmuodon vaihtamisen kanssa ja muutos on osaltaan heijastanut myös Zatap Oy:n asiakaskannassa. ELY-keskuksen avustusta on hakenut tähän mennessä yli 19 000 pientalon omistajaa. Avustusta on myönnetty noin 9 400 suomalaiselle kotitaloudelle, joista yli 7 000 on jo toteuttanut remontin ja saanut maksun. Avustukseen varatut määrärahat riittävät yhteensä noin 26 000 öljylämmityksen vaihtajalle.

Tämän hetkisen arvion mukaisesti kansallinen määräraha on riittävä hakemuksiin, jotka ovat saapuneet helmikuun loppuun mennessä. Pirkanmaan ELY-keskus käsittelee koko maan avustushakemukset.
Avustushakemusten käsittelyaika on parhaillaan venynyt jopa 12 kuukauden pituuteen, tämä on johtuen lähinnä suuresta hakemusmäärästä ja määrärahojen ajoittaisesta loppumisesta. Päätösten tekeminen on kuitenkin etenemässä nyt ripeämmin kun uudet määrärahat vapautuvat käyttöön.

Kuka on oikeutettu avustuksiin?

Avustusta voivat hakea yksityishenkilöt ja kuolinpesät, jotka omistavat pientalon tai pientalossa (omakotitalo tai paritalo) sijaitsevan asunnon hallintaan oikeuttavia osakkeita. Hakijan ei tarvitse itse asua kyseisessä pientalossa. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on kuitenkin, että pientalo on ympärivuotisessa asuinkäytössä. Mukava voivat olla hankkeet joiden kustannukset ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen.

Avustusten määrä on joko 2500 euroa tai 4000 euroa. Jälkimmäinen summa on avusteisiin, joissa siirrytään öljylämmityksestä kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun. 2500 euron avustussumma on puolestaan kun öljylämmityksestä siirrytään muihin lämmitysjärjestelmiin.

Miten voin hakea avustusta ja milloin avustus maksetaan?

Avustusta on suositeltavaa hakea jo ennen hakeen aloittamista, tällä saadaan varmistettua myönteisen avustushakemuksen saaminen. On suositeltavaa tutustua hakuohjeisiin ja usein kysyttyihin kysymyksiin ennen hakemuksen hakemista. Huolellisesti täytetty hakemus ja asianmukaiset liitteet nopeuttavat sekä helpottavat hakemuksen käsittelyä.

Kun sinulle on myönnetty avustus, ja olet toteuttanut suunnitelman mukaisen hankkeen, maksa ensin lasku. Tämän jälkeen voit täyttää maksatushakemuksen päätöksessä annettuun määräaikaan mennessä. Avustuksen maksatuksesta vastaa ELY-keskus sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

Viimeisin hakemustilanne 22.2.2022

Hakemuksia on parhaillaan saapunut 19 190, ja myönteisiä päätöksiä on tehty jo 9 441. Kielteisiä päätöksiä on puolestaan tehty 941. Määrärahaa on sidottu tällä hetkellä noin 37,5 miljoonan euron edestä. Parhaillaan käsiteltävinä on helmikuussa 2021 saapuneita hakemuksia. Hakemuksia käsittelee Pirkanmaan ely-keskuksessa kymmenen rahoitusasiantuntijaa.

Suurimmassa osin öljylämmitys on vaihtunut ilmavesilämpöpumppuun. Niiden osuus avustushakemuksista on ollut noin 65 prosenttia. Hakemukset ovat tähän mennessä jakautuneet seuraavasti:

  • 20 prosenttia hakemuksista on käsittänyt maalämpöä ja vajaat 10 prosenttia kaukolämpöä
  • Loput hakemukset ovat olleet ilmapumpuille, pellettilämmitykseen, suoraan sähkö- tai aurinkolämmitykseen

Lähdeartikkeli: https://ym.fi/

Tarjouspyyntö/tiedustelu