fbpx
Yleinen

Lämpöpumppujen kysyntä on kasvanut suuresti vuoden 2021 aikana

Lämppumppujen kysyntä kasvoi vuoden 2021 aikana yli kaikkien odotusten. Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry:n tilastojen mukaan viime vuonna asennettiin 130.000 lämpöpumppua ja niihin investoitiin 800 miljoonaa euroa. Suurin investoriryhmä oli pientalojen ja kerrostalojen omistajat. Suomen reilun 1,2 miljoonan lämpöpumpun investoinnin kokonaisarvo on jo 7 miljardia euroa. Vuonna 2021 kasvu näkyi kaiken tyyppisten lämpöpumppujen parissa, suurimman kasvun ollessa ilma-vesilämpöpumppujen (IVLP) asennuksissa yli 50 prosentilla.

Äkillinen kasvu on heijastunut niin pidentyneinä odotusaikoina sekä pumppujen, asentajien sekä poraajien pienemmällä tarjonnalla kuin kysynnällä. Oman lämpöpumpun odottaminen saattaa hyvin kestää jopa kuukausia. Varsinkin omakotitaloihin tehtävät pumppuasennetukset tapahtuvat usein nopeilla aikatauluilla, kun päätökset pumppujen hankinnan suhteen ovat lyhyellä aikavälillä tehtäviä. Näissä tapauksissa tarjonnalla ei pystytä vastaamaan kasvaneeseen kysyntään.

Lämpöpumppuja suunnittelevan ja valmistavan Daikinin Suomen toimitusjohtaja Orkan Durmaz kertoo ilma-vesilämpöpumppujen suosion kasvuun olevan lukuisia syitä. Osaltaan tekniikan kehittyminen on tehnyt laitteista entistä houkuttelevampia, sekä kohtuullinen investointikustannus ovat avustaneet suosiota. Lisäksi Suomessa öljylämmityksestä luopuville tarkoitetut tuet ovat lisänneet kysyntää. Nyt eletään lämpöpumppuasennusten sesonkia ja Daikinin Euroopan varastoilta lähtee noin 71 000 toimitusta päivässä.

Suosio näkyy monenlaisissa kohteissa

Viime vuoden aika monien lämmityskustannusten, kuten kaukolämmön, öljyn ja sähkön hinta kasvoivat marginaalisesti ja kasvu on saanut niin kotitalouksia sekä yrityksiä vaihtamaan lämmitysjärjestelmiään perinteisistä muodoista kustannustehokkaampiin lämpöpumppuihin.

Valtaosa ilmalämpöpumpuista menee sähkölämmitteisten talojen ja vapaa-ajan asuntojen lämmityssähkön säästäjiksi. Suosio näkyy lisäksi ostoskeskuksien, palvelurakennuksien sekä logistiikkakeskusen parissa, joissa lämmitys ja jäähdytys hoidetaan yhä useammin kiinteistökohtaisilla megawattiluokan lämpöpumpuilla. Esimerkiksi Vantaan Jumbossa ollaan saavutettu jättimäinen energiansäästö – uusi lämpöpumppu vähentää kauppakeskuksen lämmitysenergian tarvetta 75 prosenttia.

Lisäksi kauko- ja aluelämmön ja -jäähdytyksen tuotantoon lämpöpumppuhankkeita on parhaillaan vireillä kymmenittäin. Teollisuuskohteiden, datakeskusten ja jäähdytyksen hukkalämpöjen hyödyntäminen edellyttää lähes aina lämpöpumpputekniikkaa.

Lämpöpumppujen määrän ennuste lähitulevaisuudessa: yli kaksi miljoonaa kappaletta

SULPUn mukaan Suomessa lämpöpumppuinvestointeja tullaan tällä vuosikymmenellä tekemään vielä noin 10 miljardilla eurolla. Näillä investoinneilla lämpöpumppujen määrä saadaan nousemaan yli kahteen miljoonaan kappaleeseen.

Daikin arvioi, että Euroopassa asennetaan tänä vuonna miljoona lämpöpumppua, ja vuoteen 2030 mennessä vauhti kasvaa neljään miljoonaan lämpöpumppuun vuodessa. Tämä tarkoittaisi, että joka kolmas asennettu lämmitysjärjestelmä olisi lämpöpumppu. Suomessa on parhaillaan arvioidusti 1,2 miljoonaa lämpöpumppua, jotka tuottavat yhteensä vajaat 20 prosenttia kokonaislämmityksestä. Markkina on kasvanut vuoden 2021 aikana yli 25 prosenttia. Lämpöpumppujen merkitystä Suomen energiankulutukselle voi verrata siihen, että Olkiluodon kahden ydinvoimalaitosyksikön sähköntuotanto vuonna 2020 oli 14,6 TWh.

Euroopan unionin säädösehdotuspaketin (FIT55) suunnittelemaan lämmityksen riittävään sähköistämiseen vuonna 2030 tarvitaan 50 miljoonaa lämpöpumppua, kun nyt lämpöpumppuja on 15 miljoonaa. Kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi, että maailmassa on 1,8 miljardia lämpöpumppua vuonna 2050.

Lämpöpumppujen kysynnän kasvu heijastuu myös kotitalousvähennykseen

Pumppujen lisääntyneen suosion taustalla ovat osaltaan myös tuet, joita on kolmenlaisia: ely-keskuksen öljylämmityksestä luopumiseen kohdistettu avustus, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran energia-avustus ja kotitalousvähennys.

Lämöpumppujen suosio on osaltaan heijastunut myös kotitalousvähennuksen määrään. Vuonna 2021 kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousi 2 250 eurosta 3 500 euroon, sekä korvausprosentti 40:stä 60:een, kun öljylämmitys vaihdetaan ilmastoystävällisempään vaihtoehtoon.

Lähde:
Is.fi/taloussanomat/art-2000008548556.html
Suomen lämpöpumppuyhdistys (sulpu.fi)

Tarjouspyyntö/tiedustelu