fbpx
Yleinen

Lämpöpumppujen asennuksien huima kasvumäärä vuosi vuodelta. Lämpöpumppujen kokonaismäärä on arvioidusti 10 miljardin euron arvoista 2020-luvulla

Lämpöpumput ovat usein ensimmäinen valinta, kun halutaan yhdistää lämmityskustannuksissa säästäminen ja ympäristöystävällinen lämmöntuotanto. Lämpöpumppu onkin avaintekijä energiatehokkaaseen lämmittämiseen. Ilmalämpöpumppu tarvitsee toimintaansa vain vähäisen määrän sähköä lämmitysjärjestelmän toimintaa ja pumppua varten.

Suomen Lämpöpumppuyhdistys Sulpu Ry:n tilastojen pohjalta viime vuonna lämpöpumppuihin investointiin jopa 800 miljoonaa euroa ja pumppuja asennettiin yhteensä 130 000 kappaletta. Entistä useampi kodinomistaja kokee lämpöpumpun heille sopivana lämmitysvaihtoehtona, ja näin ollen lämpöpumppujen kokonaismäärä on kohonnut vuosien edetessä tasaiseen tahtiin.

Zatap Oy on myös päässyt todistamaan, että viime vuoden aikana on kasvanut kaikentyyppisten lämpöpumppujen myynti. Suomen reilun 1,2 miljoonan lämpöpumpun investoinnin kokonaisarvo on jo 7 miljardia euroa. Suurimmat kasvuluvut ollaan saavutettu ilma-vesilämpöpumpuille, peräti 50 prosentilla. Kasvu on ollut osittain myös öljykattiloiden vaihtotuen siivittämää. Vuonna 2021 niitä myytiin yhteensä 12 500 kappaletta.

Hyödynnä hukkalämmön talteenotto myös kerrostaloissa

Hukkalämpöjen talteenotto on lisääntynyt erityisesti teollisuuden talteenottokohteissa sekä kerrostalojen poistoilman talteenotossa. Kerrostaloista suuri osa on vaihtanut kaukolämmöstä joko maalämmön tai yhdistetyn poistoilma- ja maalämpöpumpun käyttäjäksi. Muutoksen on arvioitu tapahtuneen reilun 500 kerrontalon joukossa.

Zatap Oy on huomannut kerrostalojen asukkaiden alkaneen viime aikoina panostamaan myös entistä enemmän jäähdytysratkaisuihin. Tämä on osaltaan vaikuttanut ilmalämpöpumppumarkkinoiden kasvuun erityisesti kerrostalojen keskuudessa. On arvioitu, että viime vuonna ilmalämpöpumppujen asennusmäärä on ylittänyt jopa 100 000 kappaleen rajan.

Ilmalämpöpumppu mahdollistaa taloudellisia säästöjä sekä ympäristöhyötyjä monenlaisissa kiinteistöissä. Lämpöpumppujen asentaminen taloyhtiöihin ja muihin kiinteistöihin onkin kasvattanut suosiotaan vuosi vuodelta. Etenkin kohteissa, joissa on käytössä sähkö- ja öljylämmitys.

Lämpöpumppuja monenlaisiin rakennuskohteisiin

Valtaosa lämpöpumppuinvestoinneista tulee erillislämmitykseen, mutta suuremmassa määrin lämpöpumppuja ilmestyy kaukolämmön ja -kylmän tuotantoon sekä kaukolämpöputkien toiseen päähän rakennuskohtaisten hukkalämpöjen ja lähienergian hyödyntämiseen.

Maalämpöpumppujen osalta ollaan myös koettu ripeä kasvu, kasvua on tapahtunut lähes 10 000 pumppuun. Maalämpöpumppuja ollaan asennettu pientalojen lisäksi entistä enemmän isompiin kohteisiin, kuten kerrostaloihin, palvelurakennuksiin, sekä alue- ja kaukolämmön ja jäähdytyksen tuotantoon. Euromääräisesti maalämpöjärjestelmien kasvu oli 20 prosentin luokkaa.

Lämpöpumppuihin liittyen ollaan tehty myös kymmenittäin hankkeita, jotka ovat kauko- ja aluelämmön ja -jäähdytyksen tuotantoon. Suplu ry on ilmoittanut huomanneensa valtaosan ilmasäästöpumpuista kohdistuvan sähkölämmitteisten talojen ja vapaa-ajan asuntojen lämmityssähkön säästötarkoitukseen.

Tulevaisuuden lämpöpumppuinvestoinnit

Sulpu ry on arvioinut Suomessa tapahtuvan tällä vuosikymmenellä lämpöpumppuinvestointeja yhteensä noin 10 miljardin arvosta. Lisäksi Sulpu ry on arvioinut lämpöpumppujen lämmöntuotannon olevan vuonna 2030 noin 25–30 TWh/a, eli noin 30 prosenttia Suomen rakennusten lämmitystarpeesta.

Erityisesti teollisuuskohteiden, datakeskusten ja jäähdytyksen hukkalämpöjen hyödyntäminen edellyttää lähes aina lämpöpumpputekniikkaa. Samalla kun lämpöpumppujen tekniikka kehittyy, sovelluskohteita löytyy koko ajan lisää. Alalla arvioidaan, että EU:n FIT55-paketin suunnittelemaan lämmityksen riittävään sähköistämiseen vuonna 2030 tarvitaan 50 miljoonaa lämpöpumppua. Se tarkoittaa Euroopan nykyisen 15 miljoonan lämpöpumppukannan kolminkertaistamista.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi maailmassa olevan vuonna 2050 noin 1,8 miljardia lämpöpumppua. Lämpöpumput on siis todella nousujohteisia ja Zatap Oy on osaltaan mukana alan kasvussa!

Perustuu artikkeliin: https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/viime-vuonna-asennettiin-130000-lampopumppua-arvio-lampopumppuinvestointeja-tehdaan-2020-luvulla-10-miljardilla-eurolla/c8235028-804e-4b41-8b6c-07dee15da168

Tarjouspyyntö/tiedustelu